Φανοποιείο

Φανοποιείο

|Φανοποιείo|Φανοβαφείο|Αυτοκινήτων|Αχαρνές|Μενίδι|Αττικής|.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα Φανοποιείου-Βαφείου 700m2. Ο σύγχρονος εξοπλισμός μας εξασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα τα οποία αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε,  θα αποκατασταθούν πλήρως και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των κατασκευαστών. 
Ακολουθώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή στάνταρτς, αναβαθμίζουμε διαρκώς την τεχνική μας βάση και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την διατήρηση της εμφάνισης, της αξίας και της λειτουργικότητάς του αυτοκινήτου σας.

  • Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση και την αποζημίωση του οχήματός σας από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.
  • Εγγύηση φανοποιείας και βαφής του επισκευασθέντος αυτοκινήτου, για δύο χρόνια.
  • Εγγυούμαστε την άμεση παράδοση των επισκευασμένων αυτοκινήτων.